خانه جانوران

جانوران

مار کبري

به طور کلي به دو دسته ي سمي و غير سمي تقسيم مي شوند که کمتر از 30% از آنها سمي هستند .

 

ادامه مطلب ...
 

كرم تنبل

مشخصات: فاقد چين پهلويي و آثار اندامهاي حركتي عقبي در اطراف مخرج؛ سوراخ گوش مشخص؛ 26 تا 30 رديف پولك اطراف ناحيه مياني بدن؛ سپر مياني بيني در تماس با سپر پيشاني.

 

ادامه مطلب ...
 

مارمولك شيشه اي

مشخصات: داراي چين عميق پهلويي از سر تا ناحيه مخرج؛ آثاري از اندامهاي حركتي عقبي به شكل زياده باريك در اطراف مخرج ديده مي شود؛ سوراخ گوش مشخص.

 

ادامه مطلب ...
 

بزمجه

مشخصات: دم در تمام طول خود فشرده، با دو ستيغ كوچك دندانه‌اي در سطح فوقاني؛ فلسهاي شكمي در 88 تا 110 رديف عرضي، از يقه تا كشاله ران

 

ادامه مطلب ...
 
صفحات بعدی

پربیننده ترین عناوین

تالارهای گفتگو